A a

dotycząca  przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły, uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

informujemy, że: