A a

W szkole działa Szkolne Centrum Informacji, które jest  interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspierającą proces kształcenia, uczestniczącą  w przygotowaniu uczniów do samokształcenia  oraz korzystania z różnych typów bibliotek i źródeł  informacji.

 Działalność SCI koncentruje się na udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  informacji z  różnych źródeł, kształtowania umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 Szkolne Centrum Informacji zlokalizowane jest w trzech pomieszczeniach: wypożyczalni, czytelni oraz sali multimedialnej.