A a

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
ORAZ OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI


Kształcenie na odległość, wymagające dostępu do zasobów Internetu oraz narzędzi komunikacji wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami. W celu zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci należy przestrzegać następujących zasad:

- należy zabezpieczać komputer oraz konta internetowe poprzez używanie silnych haseł dostępu (np. kombinacji liter, cyfr i znaków), nie należy udostępniać danych logowania;

- należy korzystać z oprogramowania antywirusowego;

- należy pozostawić włączoną zaporę sieciową oraz program Defender w systemie Windows;

- należy aktualizować system operacyjny i programy;

- korzystając z poczty elektronicznej nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów, nie otwierać załączników oraz nie klikać w link zawarty w takiej wiadomości;

- należy używać tylko zaufanego dostępu do sieci lub chmury oraz przestrzegać wszelkich zasad i procedur dotyczących logowania i udostępniania danych;

- należy sprawdzać, czy strona do której chcemy się zalogować ma zabezpieczenie SSL (protokół umożliwiający szyfrowanie strumienia informacji, który biegnie między użytkownikiem strony internetowej a serwerem tej strony, dający gwarancję, że przesyłane dane są bezpieczne i poufne);

- przechowywane dane należy bezpiecznie archiwizować;

- należy chronić swoje konta na serwisach społecznościowych poprzez wybór odpowiednich ustawień prywatności;

- należy uważnie czytać regulaminy serwisów, z których chcemy korzystać;

- nie należy udostępniać informacji o sobie nieznajomym;

- należy podawać tylko informacje niezbędne do skorzystania z określonej usługi;

- należy dbać o pozytywny wizerunek w sieci;

- należy kontrolować ilość czasu spędzonego w Internecie, co w konsekwencji pozwoli właściwie i efektywnie realizować wyznaczone obowiązki;

- w trosce o zdrowie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym;

- korzystając z zasobów internetowych oraz publikując w sieci, należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- należy reagować na przejawy agresji w sieci przybierające postać zastraszania, uporczywego nękania (tzw. stalking), ośmieszania i wyśmiewania innych osób.

 

Telefony zaufania:
116 111 dla młodzieży i dzieci
800 100 100 dla rodziców i nauczycieli