A a

SZKOLNE KOŁO WOJSKOWE „GSR SPOŻYWCZAK” Uczestnictwo w SKW to pierwszy krok do wstąpienia w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” Nasza Szkoła ma podpisaną umowę z JS 4053 Zielona Góra Strzelec to patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski. Celami naszego koła są – działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania; – wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym;przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej; – podnoszenie poziomu sprawności fizycznej; – uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole; – popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa. Zajęcia prowadzone są cyklicznie- dwa razy w miesiącu. Na zajęciach szkolimy się w zakresie: -taktyki czerwonej (pierwsza pomoc pola walki) -taktyki czarnej (teren zurbanizowany) -taktyki zielonej (teren leśny) -przede wszystkim „maual” czyli praca na broni