A a
Technikum
5 lat nauki
 
Technik Logistyk
Technik Organizacji Turystyki
Technik Fotografii i Multimediów
 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Szkoła Branżowa I stopnia
3 lata nauki
 
 Branżowa Magazynier-Logistyk