A a
Technikum
5 lat nauki
 
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Szkoła Branżowa I stopnia
3 lata nauki
 
 MAGAZYNIER-LOGISTYK