A a

Od listopada 2014 r. w naszej szkole działa koło fotograficzne „W obiektywie”. Poszerza ono szkolną ofertę zajęć pozalekcyjnych, wynikających  z potrzeb i zainteresowań uczniów.  Istotą jest  propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Priorytetem we wszystkich działaniach jest kształcenie umiejętności różnego postrzegania otaczającego świata, uwrażliwiania na piękno, dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły i środowiska lokalnego, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, nabycie i doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz narzędziami technologii informacyjnych.

W ramach naszych działań bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Karolina Gleń, uczennica klasy 2 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych została laureatką dwóch konkursów fotograficznych. W  konkursie  „Pokaż Polskę Europie”, zorganizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim internauci oddający głosy na zdjęcie „Nadodrzańska przyroda. Natura 2000” zachwycili się pięknem polskiej przyrody ukazanym oczami Karoliny. W grudniu ubiegłego roku nasza uczennica odniosła kolejny sukces. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim doceniła estetykę fotografii, artyzm oraz umiejętności warsztatowe zaprezentowane w pracy „Woda – źródło życia”.

 

W marcu 2015 r. Karolina zaprosiła rodziców oraz gimnazjalistów odwiedzających szkołę podczas Dnia Otwartych Drzwi na wystawę fotografii „Moje inspiracje”.

W czerwcu 2015 r. Sara Nietopiel, uczennica ówczesnej klasy pierwszej Technikum Logistycznego zajęła drugie miejsce w konkursie fotograficznym „Turystyczne Lubuskie w Fotografii”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „LOTUR”. Swoje zdjęcie konkursowe „Cisza nad jeziorem” zrobiła w Lubiatowie. Przedstawia ono Jezioro Sławskie, jedno z urokliwych i atrakcyjnych turystycznie miejsc naszego regionu. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja prac odbyła się podczas I Lubuskiego Sejmiku Turystycznego w Urzędzie Marszałkowskim  w Zielonej Górze. Nagrodę pieniężną przyznaną szkole przeznaczyliśmy na zakup książek oraz sprzętu multimedialnego.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie zaprezentowali swoje prace w dwóch ogólnopolskich konkursach fotograficznych: „Pocztówka z europejskich wakacji”, którego organizatorem jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra oraz „Jasna strona kadru”, zorganizowanego w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

Prace Karoliny, Sary i  Przemka można podziwiać na naszej stronie internetowej śledząc zamieszczane na bieżąco relacje z imprez i uroczystości szkolnych.  

Do grupy zapisało się na razie troje uczniów, ale mamy nadzieję, że liczba pasjonatów fotografii wzrośnie. Zapraszamy do   kontaktu w Szkolnym Centrum Informacji !!!