A a

 

Zajęcia organizowane w ramach projektu Lubuska Szkoła Zawodów realizowanego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli :- - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ,

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

- kółko języka rosyjskiego,

- kółko informatyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z technoliogii informacyjnej:Celem edukacyjnym kółka informatycznego jest przygotowanie młodzieży do korzystania w życiu osobistym i zawodowym z powszechnie stosowanych urządzeń informatycznych. Głównym celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest uzupełnianie braków u poszczególnych uczniów wynikających z różnych uwarunkowań. Tematyka zajęć wynika z założeń programowych realizowanych w klasie I na przedmiocie technologia informacyjna ,

- kółko geograficzne W ramach projektu realizowany jest cykl zajęć geograficznych pod tytułem "Krajobrazy jako inspiracja". Zajęcia skierowane są do uczniów technikum architektury krajobrazu, którzy maja możliwość poznawać najbardziej typowe krajobrazy naturalne i antropogeniczne świata. Uczniowie zbieraja materiały, analizują je oraz bedą brać udział w zajeciach plastycznych, które mają za zadanie kształtować wyobraźnię i rozwijać umiejetność obserwowania świata, będącego w swym bogactwie nieskończonym źródłem inspiracji. Uczestnicy także uczą się dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie w myśl zasady, że prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Prowadzący Dariusz Kiraga.

Uczniowie w ramach kółka geograficznego przygotowują się do egzaminu maturalnego z części dotyczącej rozwiązywania zadań na podstawie barwnej mapy. Pracując z mapą topograficzną i planem Nowej Soli rozpoznawali obiekty na mapie na podstawie opisu, przeliczali skalę liniową i polową oraz porównywali obszary pod względem przyrodniczym i zagospodarowania terenu. Prowadząca Małgorzata Pałka.

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Uczniowie biorący udział w gimnastyce zapoznają się z rolą prawidłowej postawy ciała w życiu człowieka, przekonują się, że warto poświęcać uwagę i podejmować działania zapewniające jej prawidłowość. W trakcie zajęć młodzież dowiaduje się na czym polega zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy. Poznaje ogólne zasady doboru ćwiczeń korekcyjnych oraz wady postawy, które występują najczęściej i jak można je samemu dostrzec.
Wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli świadomie wpłynąć na stan swojej postawy, co umożliwi w przyszłości uniknąć dolegliwości związanych z deficytem ruchu. Zajęcia poprawiają samopoczucie i ogólne zdrowie.

- zajęcia z przedsiębiorczości Celem zajęć jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy umiejętności z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.
Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie umiał:-Przygotować własne dokumenty aplikacyjne;
-Przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej;-Analizować lokalny rynek pracy, wyszukiwać i analizować oferty pracy;-Sporządzić biznesplan własnego przedsiębiorstwa i zarejestrować firmę,
-Analizować normy z zakresu prawa pracy;
-Wypełniać dokumentację związaną z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;-Dobierać i sporządzać dokumenty związane z:
*wynagrodzeniem,
*podatkami dochodowymi i VAT,
*rozliczeniami gotówkowymi i bezgotówkowymi,
*ubezpieczeniami społecznymi;
-Posługiwać się programami finansowo –
księgowymi (RACHMISTRZ, REWIZOR, GRATYFIKANT, PŁATNIK)
Uczestnictwo w zajęciach ma zwiększyć szanse uczniów na zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego oraz uzyskania tytułu technika.Przygotowała: Magdalena Rojek

- zajęcia psychoedukacyjne

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu