A a

Wykaz podręczników w klasach pierwszych technikum po szkole podstawowej
w roku szkolnym 2023/2024

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Logistyczne
Technikum Organizacji Turystyki
Technikum Fotografii i Multimediów


Przedmioty ogólnokształcące:

 

Przedmioty zawodowe:

 

Technik logistyk na rok szkolny 2023/ 2024

M1.J1 Stosowanie terminologii zawodowej i norm w logistyce

“Podstawy logistyki” Autor: Katarzyna Grzybowska Wydawnictwo: Difin Rok wydania: 2017

M1.J2. Wykorzystanie systemów w procesach logistycznych.

Podany  będzie we wrześniu 2023

M1.J3 Organizowanie przepływów logistycznych w produkcji i dystrybucji

Podany będzie we wrześniu 2023

M2.J1 Funkcjonowanie magazynów w procesach logistycznych

“Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 1“ dla szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,

WSiP, autorzy: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Anna Rożej, Dorota Zadrożna.  Rok wydania: 2019

M2.J2 Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni magazynowej

Zbiór zadań. Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Część 1 Autor: Grażyna Karpus Rok wydania: 2022 Wydawnictwo: WSiP

M3.J1 Klasyfikowanie zapasów magazynowych

“Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 2” dla szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,

WSiP, autorzy: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Anna Rożej, Dorota Zadrożna, Rok wydania: 2019

M4.J1 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży logistycznej

Technik fotografii i multimediów 2023/2024

Materiały własne nauczycieli, uczniowie nie kupują podręczników

Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki 2023/2024, 

Informacja o podręcznikach do przedmiotów zawodowych we wrześniu u nauczycieli prowadzących.