A a

 

W ramach projektu „Lubuska Szkoła Zawodów” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej, prowadzony jest w naszej szkole kurs księgowości komputerowej. Bierze w nim udział 10 uczniów z klasy II Technikum Ekonomicznego. Młodzież poznaje obsługę programów finansowo-księgowych pakietu INSERT tj. REWIZOR GT i SUBIEKT GT.

 

Uczniowie uczą się wprowadzać dane firmy, rejestrować firmę, tworzyć zakładowy plan kont, zakładać kartoteki środków trwałych, kartoteki kontrahentów, kartoteki magazynowe. Uczą się również sporządzać dowody księgowe: Fa VAT, Wz, Pz, OT, a także księgować operacje gospodarcze, sporządzać deklarację VAT-7, deklarację CIT, Zestawienie obrotów i sald, Dziennik księgowań.Działalność firmy jest ujęta w sprawozdaniach finansowych takich jak: Bilans i Rachunek zysków i strat.Zajęcia prowadzone są w formacie ćwiczeń i warsztatów pod kierunkiem mgr inż. Krystyny Wośkowiak.Zajęcia te mają na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poszerzenia wiedzy uczniów, doskonalenie umiejętności, które będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej, co zwiększy ich szansę na rynku pracy.

Opracowała: Krystyna Wośkowia
k