A a

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna działania związane z realizacją projektu w ramach programu PO VER . Jest to projekt związany z mobilnością zagraniczną uczniów w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Tytuł projektu: “Ciao-Cześć-Hello” – praktyki zagraniczne  uczniów

                               „Spożywczaka” w ramach programu PO VER

                                                                   

Uczestnicy projektu: 32 najlepszych uczniów wybranych w drodze rekrutacji + 4 opiekunów

Miejsce docelowe: Cork w Irlandii i Rimini we Włoszech

Termin mobilności zagranicznej:

- Tura  I –   od 17.05.2021 do 28.05.2021 Cork

                    od 24.05.2021 do 4.06.2021 Rimini

- Tura II –   od 16.05.2022 do 27.05.2022  Cork i Rimini

 

Realizacja projektu będzie odbywać się sukcesywnie.

 

Poszczególne etapy realizacji będą podawane do wiadomości publicznej poprzez:

 1. Stronę internetową szkoły: www.zsp4net.pl

2. Portal społecznościowy Facebook szkoły

3. Sekretariat szkoły

4. Tablica ogłoszeń w budynku „A”

 

Etapy realizacji projektu:

I etap – Informacja o rekrutacji, rozpoczęcie rekrutacji, ogłoszenie ostatecznej listy uczestników oraz listy rezerwowych uczestników,

II etap – przygotowanie do stażu obejmujące: przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i zawodowe

III etap- wyjazd

IV etap – ewaluacja