A a

 

Wykaz podręczników w klasach pierwszych szkoły branżowej I stopnia

w roku szkolnym 2022/2023

zawód magazynier- logistyk

Przedmioty ogólnokształcące:

Przedmioty zawodowe logistyczne:

1. Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 1
Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, WSiP
autorzy: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Anna Rożej, Dorota Zadrożna
Rok wydania: 2019


2. Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 2
Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, WSiP
autorzy: Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Anna Rożej, Dorota Zadrożna
Rok wydania: 2019


3. Zbiór zadań. Obsługa magazynów. Kwalifikacja SPL.01. Część 1
Autor: Grażyna Karpus