A a

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja zima Styczeń 2024, pp 2019

Zdający zgłaszają się w szkole w dniu egzaminu 45 min. przed rozpoczęciem