A a

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja Lato - Czerwiec 2023, pp 2019

Zdający zgłaszają się w szkole w dniu egzaminu 45 min. przed rozpoczęciem