A a

Terminarz pisemnych egzaminów maturalnych

w  Zespole  Szkół  Ponagimnazjalnych  Nr 4

im. Jana Pawła II w Nowej Soli

w sesji wiosennej 2024

należy zgłosić się w szkole 45 min. przed egzaminem