A a

24.10.2018 r wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z … Panem Cogito. Spektakl poetycki „Pod rękę z Panem Cogito” wpisuje się w obchody Roku Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.

 

          W uchwale Sejmu RP czytamy: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”.

          Ekspresja wykonawców, scenografia oraz oprawa muzyczna przybliżyły nam „Przesłanie Pana Cogito”, którego twórcą był poeta:

„idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

Bądź wierny Idź

Po spektaklu znaleźliśmy czas na spacer po bibliotece, której pracownicy opowiedzieli nam o  zasobach oraz zaprezentowali bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych.