A a
 • Szkoła w wiosennej odsłonie ... w obiektywie Karoliny i Przemka

  Szkoła w wiosennej odsłonie ... w obiektywie Karoliny i Przemka

 • Certyfikat - Zadowolony konsument

  Certyfikat - Zadowolony konsument

 • Kolejne ważne wyróżnienie dla naszej szkoły

  Kolejne ważne wyróżnienie dla naszej szkoły

 • VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka

  VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Wolontariat

Egzaminy

Projekty

Współpraca

 • Bezpieczna Młodość
 • JS Strzelec
 • WKU ŻAGAŃ
 • WSZ W GŁOGOWIE
 • PWSZ
 • MWSL
 • WSL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Dążenie do jedności i pokoju
w nauczaniu św. Jana Pawła II”

ORGANIZATOREM JEST ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4
W NOWEJ SOLI „ SPOŻYWCZAK” IM. JANA PAWŁA II

Konkurs objęty jest patronatem przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów postaci św. Jana Pawła II, patrona naszej szkoły i Jego nauczań, które pomagają kształtować obraz świata i postawy człowieka zdążającego do pokoju. Poprzez udział w konkursie uczniowie kształtują swoją wrażliwości estetyczną i rozbudzają twórczą aktywność, a także rozwijają umiejętność artystycznego przekazu z wykorzystaniem różnych technik plastycznych .

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w następujących kategoriach:

 • DLA KLAS VI -VIII  

 • DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Pragniemy kontynuować podjęty w 2019 roku cykl konkursów plastycznych poświęconych naszemu patronowi, który w czasie swojego życia fascynował i pociągał za sobą szczególnie młodzież. Mimo upływu lat św. Jan Paweł II nadal jest nam bliski, uczy otwartości na każdego człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Dwa lata temu obchodziliśmy 100 Rocznicę urodzin papieża - Polaka i z tego powodu rok 2020 został ustanowionym Rokiem św. Jan Pawła II. Z ówczesnych przyczyn pandemicznych, niestety konkurs w uprzednim roku się nie odbył.

Obecną edycją pragniemy przeprowadzić pod hasłem: „Dążenie do jedności i pokoju w nauczaniu św. Jana Pawła II”

Wobec dzisiejszej sytuacji Papież przychodzi znów ze słowem pełnymi nadziei, aby na nowo pytać o sens życia i nie bać się otworzyć szeroko swoje serce, na drugiego człowieka na wzór Chrystusa.

 

Budujcie pokój (…) waszego życia osobistego i społecznego na skale!

A skałą jest Chrystus (…) żyjący w swym Kościele. ”

Świat bez pokoju naraża się na to,
że będzie światem zamkniętym na miłość. ”

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości,
nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. ”

Starajmy się tak żyć,
by nikomu w waszej Ojczyźnie nie brakowało dachu nad głową,
chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki.”

Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę,
że wolność nie polega na tym żeby robić wszystko co nam się rzewnie podoba,
ale na prawie do robienia tego,
co należy.”

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi.”


Termin  nadsyłania prac:

25. 03. 2022r do 31. 03. 2022r

Prace należy przesyłać lub złożyć osobiście wraz ze zgodą osobistą ( uczestnicy powyżej 18 lat) lub opiekunów prawnych ( uczestnicy niepełnoletni) pod adresem:

ZSP4 „ Spożywczak”, ul. Wojska Polskiego 106 , 67-100 Nowa Sól

z dopiskiem „Konkurs”.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, otwarcie wystawy podsumowującej konkurs  

07. 04. 2022

Zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

O godzinie i miejscu ogłoszenia wyników, rozdania nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej uczniowie zostaną poinformowani przez placówkę, zgłaszającą pracę. Na wystawę zostaną przeznaczone prace zgodne z tematem, ciekawie i starannie wykonane. Wyniki konkursu umieszczone będą także na stronie internetowej szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu i przyznania nagród. Komisja konkursowa powołana będzie przez organizatorów konkursu.

Regulamin konkursu oraz zgody są dostępne w odnośnikach poniżej.

Informacji dodatkowych udziela: p.Beata Sasin i p.Teresa Szymoniak

W wypadku trudności z wydrukiem zgody mogą być napisane ręcznie.

Wszystkie prace podpisane łącznie z podpisanymi zgodami prosimy przesyłać na adres szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 4 im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 106
67- 100 Nowa Sól
z dopiskiem:
Konkurs Plastyczny
i nazwiska opiekunów konkursu:
Beata Sasin
Teresa Szymoniak

REGULAMIN

ZGODA

ZGODA (dla uczniów Pełnoletnich)