A a
 • Szkoła w wiosennej odsłonie ... w obiektywie Karoliny i Przemka

  Szkoła w wiosennej odsłonie ... w obiektywie Karoliny i Przemka

 • Certyfikat - Zadowolony konsument

  Certyfikat - Zadowolony konsument

 • Kolejne ważne wyróżnienie dla naszej szkoły

  Kolejne ważne wyróżnienie dla naszej szkoły

 • VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka

  VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY im. Włodzimierza Pietrzaka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Wolontariat

Egzaminy

Projekty

Współpraca

 • Bezpieczna Młodość
 • JS Strzelec
 • WKU ŻAGAŃ
 • WSZ W GŁOGOWIE
 • PWSZ
 • MWSL
 • WSL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Paulina Gawlik z kl. II TOG brała udział w finale VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

 Etap finałowy  odbył się dniu 3.03.2020 w auli Politechniki Białostockiej. Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy zorganizowana została przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Białymstoku.

 Celem Olimpiady było m.in.:

1) doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy,

2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach,

 3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy,

4) popularyzowanie wśród młodzieży alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik.

Paulinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.