A a

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

              I.      Rozwijanie samorządności:

1.       Wybory do SU.

2.      Opracowywanie planu pracy SU

3.       Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej

4.      Prowadzenie zakładki na stronie szkoły w Internecie.

5.      Wybory uzupełniające do SU.

6.       Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.

7.      Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.

8.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

9.       Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

10.  Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.

11. Sprawowanie pieczy na pocztem sztandarowym.

     II.      Akcje charytatywne(w zależności od decyzji SU)

1.      Wspomaganie fundacji „Wszystko dla Dzieci”.

2.      „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórka paczek świątecznych celem przekazania ich potrzebującym uczniom.

3.      Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4.    Organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt.

5.  Zbieranie pieniędzy w celu uzyskania środków na działalność statutową SU.

6. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

 III.      Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 IV.      Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

1.        Pierwszy dzień wiosny.

2.        Nocne maratony filmowe.

V.      Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:

1.        Konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę.

2.      Konkurs na najzabawniejszą kartkę walentynkową.

3.     Konkurs na najpiękniejszy walentynkowy wiersz.

4.      Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik .

 

 

 

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

 

 

Zadania

Forma realizacji

Termin

Realizujący

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Kampania wyborcza, demokratyczne wybory

IX

 

 

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2014/2015

Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny

IX

 

 

Rówieśnicy – rówieśnikom

Szkolna giełda podręczników

IX

 

 

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Plebiscyt na Nauczyciela Roku

X

 

 

Otrzęsiny klas pierwszych

Otrzęsiny klas pierwszych

X

 

 

Sprzątanie zapomnianych grobów

Uprzątnięcie opuszczonych grobów

X

 

 

Praca na rzecz szkoły

Wsparcie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Bohaterom Walk o Polskę” w Nowej Soli(kwesty, sprzedaż cegiełek, „Akcja Frytka”, sprzedaż kartek świątecznych i prac uczniowskich)

 XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie samorządów klas pierwszych z opiekunami SU i przedstawicielami Rady SU; zapoznanie z dokumentacją szkoły: statutem, regulaminem szkolnym, wewnętrznym systemem oceniania

XI

 

Udział w akcji „Góra Grosza”

 XI

 

Dzień Pluszowego Misia

Niepytanie wszystkich, którzy przyniosą do szkoły pluszowego misia

25 XI

 

 

Konkurs sprawdzający znajomość najważniejszych dokumentów szkolnych dla uczniów klas pierwszych

Konkurs

XI

 

 

Wspomaganie Fundacji „Wszystko dla Dzieci”

Rozprowadzenie wśród młodzieży zakładek, kalendarzyków.

X, XI, XII

 

 

Mikołajki

Akcja ”Mikołajowa Czapka”- niepytanie uczniów  posiadających czapkę Świętego Mikołaja

Turniej Mikołajkowy

6 XII

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Ubranie szkolnej choinki

 

XII

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę

XII

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Akcja charytatywna - „Gwiazdkowa Niespodzianka” - pomoc w zbiórce paczek dla najbardziej potrzebujących

XII

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Uroczyste spotkanie opłatkowe

XII

 

 

Kwesta na Rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XII

 

Walentynki – Dzień Zakochanych

Sprzedaż przygotowanych kartek walentynkowych

II

 

 

Okolicznościowa gazetka

II

 

 

Poczta walentynkowa

 II

 

 

 

 

 

 

Konkursy walentynkowe

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc

 

 

 

Konkurs na najzabawniejszą kartkę walentynkową

 

Konkurs na najpiękniejszy walentynkowy wiersz

 

II

 

 

Konkurs na najpiękniejszą pisankę, kartkę i wielkanocny stroik

III

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Dzień bez pytania dziewczyn

8 III

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Pomoc w przygotowaniu ogólnoszkolnej imprezy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

21 III

 

 

Dzień Ziemi

Sprzątanie świata

22 IV

 

 

Rówieśnicy – rówieśnikom

Szkolna giełda podręczników

IV

 

 

Zorganizowanie zbiórki zabawek słodyczy i środków higienicznych dla dzieci potrzebujących pomocy.

Zorganizowanie zbiórki zabawek słodyczy i środków higienicznych dla dzieci potrzebujących pomocy

VI

 

 

Rówieśnicy – rówieśnikom

Szkolna giełda podręczników

VI

 

 

Zakończenie roku szkolnego

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego (przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu)

21 VI

 

 

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie tablicy informacyjnej

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca na rzecz szkoły

Prowadzenie zakładki strony w Internecie

Cały rok

 

 

Sprawowanie pieczy nad pocztem sztandarowym

Cały rok

 

 

Zbieranie pieniędzy na rzecz działalności Samorządu Uczniowskiego

Cały rok

 

 

 

Cotygodniowe spotkania „robocze” RSU

Cały rok

 

 

 

Uroczyste spotkania okolicznościowe

Cały rok

 

 

 

Informacyjne spotkania z samorządami klasowymi

Cały rok

 

 

 

Udział w imprezach organizowanych przez uczniów innych szkół

Cały rok

 

 

 

Opiniowanie dokumentów szkolnych

Cały rok

 

 

 

Nocne Maratony Filmowe

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMY

Dane adresowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 "Spożywczak"

ul. Wojska Polskiego 106
67-100 Nowa Sól

województwo lubuskie
NIP 925-14-51-644
REGON 000186507

Dojazd